Broekhuizen start op 1 november 2022 als bestuurder bij de NOvA. Per die datum treden Bernard de Leest en Theda Boersema af als leden van de algemene raad.

Broekhuizen is vanaf 1997 advocaat en is sinds 2015 als partner verbonden aan Kennedy van der Laan in Amsterdam. Broekhuizen is gespecialiseerd in financieel recht en financieel toezicht. Op dit gebied is hij een ervaren adviseur voor financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten.

Bestuursfuncties

Hij bekleedt daarnaast verschillende bestuursfuncties, waaronder voorzitter van de raad van toezicht van Rijnbrink, vice-voorzitter van de raad van toezicht van CARE Nederland en vice-voorzitter van de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Namens de NOvA is Broekhuizen lid van de Committee on Corporate Social Responsibility en de Committee on Environment and Climate Change van de CCBE, het Europese samenwerkingsverband van nationale advocatenorden. Tevens is hij lid van het Groningen Centre for European Financial Services Law en van het Amsterdam Centre for Insurance Studies. In 2022 is Broekhuizen gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op ‘Values in financial regulation’.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie