Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden dinsdag is de ‘Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD’ vastgesteld. De DJI en AIVD/MIVD gaan de volledige lijst met geheimhoudernummers gebruiken voor hun systeem van nummerherkenning. Hiertoe zal de NOvA deze instanties dagelijks voorzien van alle actuele, bij de NOvA geregistreerde geheimhoudernummers, zoals sinds 2011 ook al voor de Nationale Politie gebeurt. Hierdoor is altijd duidelijk dat het telefoonnummers van advocaten betreft, die zodoende worden beschermd tegen onbevoegd en onrechtmatig uitluisteren van opnames.

Bij DJI bestaat het systeem van nummerherkenning sinds 2013, maar dat werkt tot op heden – in tegenstelling tot het verplichte systeem bij de politie – op basis van vrijwilligheid. Alleen de geheimhoudernummers van advocaten die hier expliciet toestemming hadden gegeven, veelal advocaten met gedetineerde cliënten, worden met de DJI gedeeld. Dit is echter foutgevoelig, zo is na enkele incidenten gebleken, stelt de NOvA.

‘De NOvA-lijst bleek niet altijd honderd procent dekkend, bijvoorbeeld als advocaten hun geheimhoudernummer niet of niet correct voor het DJI-systeem hadden aangemeld. Om dit te voorkomen, ontvangt de DJI vanaf 1 januari 2023 dezelfde volledige lijst geheimhoudernummers als de Nationale Politie. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van gesprekken die justitiabelen vanuit penitentiaire inrichtingen met hun advocaten voeren beter gewaarborgd.’

AIVD

Bij de AIVD/MIVD wordt een nieuw systeem van nummerherkenning ingevoerd. Anders dan de politie en DJI zijn de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevoegd tot het uitluisteren van geheimhoudergesprekken, indien de cliënt van de advocaat als ‘target’ is bestempeld. Het systeem van nummerherkenning zorgt er wel voor dat opgenomen geheimhoudergesprekken binnen tien dagen dienen te worden uitgeluisterd en daarna automatisch worden vernietigd, in plaats van de huidige bewaartermijn van een jaar. Verder dient onmiddellijk om rechtelijke toestemming te worden verzocht indien verwerking van gegevens uit geheimhoudergesprekken noodzakelijk wordt geacht.

Hierdoor blijft de schending van de vertrouwelijkheid zo beperkt mogelijk, zegt de NOvA. Voor een optimale werking van dit systeem ontvangt de AIVD/MIVD, zodra koppeling met de NOvA mogelijk is, dezelfde volledige lijst geheimhoudernummers als de Nationale Politie.

Voor advocaten die hun geheimhoudernummer(s) bij de NOvA hebben geregistreerd verandert er in praktische zin niets. Advocaten zijn zelf verantwoordelijk om hun vaste en mobiele geheimhoudernummers op te geven en bij te houden in Mijn Orde.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie