Volgens Weerwind is deken Barbara Rumora-Scheltema vanuit NautaDutilh niet betrokken bij enige zaak die voor of namens Houthoff wordt gevoerd. ‘Overigens geldt dat alle lokale dekens met hun kantoor een professioneel statuut hebben getekend met als doel de randvoorwaarden voor het zorgvuldig en onafhankelijk functioneren van de deken vast te leggen en (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.’

De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een bericht van NRC. Die meldde dat Houthoff twee Russische staatsbanken die op de sanctielijst staan zou bijstaan. Dat bericht bleek onjuist. Houthoff staat het voedingsmiddelenconcern bij waar twee Russische staatsbanken aandeelhouder van zijn.

Rumora-Scheltema stelde in een reactie dat het advocaten in beginsel niet is verboden gesanctioneerde cliënten bij te staan; ook die hebben recht op juridische bijstand. Haar voorganger, Evert-Jan Henrichs, liet eerder dit jaar een specialist de werkzaamheden van Houthoff bekijken. De deken concludeerde vervolgens dat er geen sanctieregels waren overtreden.

LTA

Weerwind laat in zijn Kamerbrief weten de zorgen over de schijn van belangenverstrengelingen te delen, omdat de lokaal deken nu veel verschillende taken en rollen heeft. ‘Die taken en rollen kunnen elkaar versterken, maar kunnen ook tegenstrijdig zijn met elkaar.’

De nieuwe Landelijk toezichtautoriteit advocatuur (LTA) moet dit probleem ondervangen. ‘De LTA wordt verantwoordelijk voor het toezicht op alle advocaten in Nederland en de rol van de lokaal deken bij het toezicht komt te vervallen. Bovendien komt er een blik van buiten die kijkt hoe de LTA functioneert.’ Weerwind zegt er van overtuigd te zijn dat er met de voorgestelde versterking van het toezicht op de advocatuur een robuust en toekomstbestendig toezichtstelsel voor de advocatuur ontstaat.

Weerwind schrijft verder dat rechtsbijstandsverleners zonder meer diensten mogen verlenen aan Russische cliënten, zolang die Russische cliënten niet op enigerlei wijze op een sanctielijst voorkomen of verbonden zijn aan een (rechts)persoon die op een sanctielijst voorkomt. ‘Voor rechtsbijstand aan gesanctioneerde (rechts)personen en met hen verbonden (rechts)personen gelden aanvullende eisen.’

civiele vorderingen

Weerwind: toezicht weg bij lokale deken

Minister Weerwind haalt het toezicht op advocaten weg bij de lokale dekens, om het onder te brengen bij de Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA)

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie