De directie heeft een klacht ingediend bij de Nederlandse orde van advocaten, meldt de Telegraaf. Die klacht ligt nu bij deken Frédérique ten Berge van de regio Midden Nederland, omdat Bouchikhi kantoor houdt in Utrecht.

Personeel van PI Leeuwarden zou afgelopen maand ’ongeregeldheden’ hebben geconstateerd tijdens een onderhoud tussen de advocaat en een gedetineerde in een gesprekskamer. Wat er precies is voorgevallen wil woordvoerder René Hut van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) niet zeggen tegen de krant: ‘Vanuit privacy-oogpunt doen we hier geen uitspraken over.’

Ook Bouchikhi zelf wil er weinig over kwijt. Op vragen wat er precies is voorgevallen, antwoordt hij met: ‘Mij worden de concrete gegevens onthouden en ik ben aldus niet gehinderd door enige kennis. Voor wat betreft de klacht ben ik niet gehinderd door kennis daarvan.’ De deken van de orde van advocaten van Midden-Nederland reageerde de afgelopen dagen niet op verzoeken tot commentaar.

Beschuldigingen

Bouchikhi legde eind vorige maand de verdediging neer van Youssef Taghi, de neef van Ridouan Taghi. Vorig jaar werd Bouchikhi vrijgepleit van beschuldigingen van het OM dat hij informatie zou hebben gelekt naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi. De deken van de orde van advocaten van Midden-Nederland oordeelde na onderzoek dat er geen bewijs was dat Bouchikhi vertrouwelijke informatie heeft doorgesluisd. Volgens de deken was hij ten onrechte beschuldigd, waardoor hem persoonlijk en zakelijk schade is berokkend.

Tweede Kamer

Het incident in Leeuwarden trok woensdag de aandacht van de Tweede Kamer, tijdens een debat met minister Weerwind over juridische beroepen. Met name VVD-Kamerlid  Ellian wond zich op over de kwestie. Je hoeft niet bij de recherche te werken om te zien dat dit geen zuivere koffie is, aldus de oud-advocaat. Bouchikhi is de advocaat van Zaki R., vermeende bendelid van Ridouan Taghi. ‘Een familielid van hem zit daar. Wat is dit voor gekkigheid? Alle alarmbellen dienen vijf keer af te gaan.’
Ellian vindt dat de orde van advocaten, in het bijzonder de lokale deken, met Bouchikhi in gesprek dient te gaan om helderheid te krijgen. Minister Weerwind beloofde de zaak te bespreken met zowel de algemeen deken als met het dekenberaad.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie