Het initiële verzoek van het OM richtte zich op 53 strafzaken, maar op aandringen van de officier van justitie is één zaak aangehouden. De behandeling van die zaak vindt opnieuw plaats op 23 januari 2023.

De rechtbank Den Haag heeft gekeken naar de aard en ernst van de feiten, de omstandigheid dat er geen slachtoffers of benadeelde partijen zijn, de ouderdom van de zaken, de overschrijding van de redelijke termijn en de nog te verwachten duur van de berechting. Het niet langer voortzetten van de zaken is ook niet onverenigbaar met de beginselen van een goede procesorde, aldus de rechtbank. Elke zaak is getoetst en de rechtbank ‘ziet mede gelet op de terughoudendheid die in deze moet worden betracht, geen redenen om tot een ander oordeel te komen’.

Onder de strafdossiers bevinden zich meerdere ‘kleine’ drugszaken. In veel gevallen werden de verdachten meer dan vier, of soms zelf tien, jaar geleden aangehouden. Volgens het OM zou het zonde zijn om de geringe zittingscapaciteit verder te belasten met deze ruim vijftig zaken. De officier van justitie heeft zich ‘in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met voortzetting van deze zaken niet langer enig strafrechtelijk belang wordt gediend’.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie