De ministeries van Justitie en Financiën zijn gestart met de consultatie over de Wet modernisering personenvennootschappen. De wet biedt ondernemers een nieuw wettelijk kader voor personenvennootschappen en zodoende te helpen bij het starten, voortzetten en beëindigen van hun bedrijf. 

Het wetsvoorstel Personenvennootschappen kent een lange voorgeschiedenis. De huidige regeling, die is verspreid over Boek 7A BW en het Wetboek van
Koophandel, dateert oorspronkelijk uit de 19e eeuw en beantwoordt onvoldoende
aan de behoeften van hedendaagse ondernemers. Pogingen om de regeling te vernieuwen liepen stuk in 1972 en in 2002. Met de jongste internetconsultatie onderneemt het kabinet een nieuwe poging.

De personenvennootschap is een laagdrempelige rechtsvorm waarbij zonder al
teveel formaliteiten en tegen lage kosten in samenwerking een onderneming
kan worden gestart. Er zijn in Nederland circa 237.000 personenvennootschappen
(bestaande uit 38.000 maatschappen, 188.000 VOF’s en 11.000 CV’s). Met name
in het MKB, in de agrarische sector en de dienstverlening (waaronder artsen, advocaten, notarissen) wordt gebruik gemaakt van personenvennootschappen.

 

 

 

Advertentie