Met ingang van 1 januari 2023 start de Hoge Raad met het verplicht digitaal procederen in alle zaken waarvan de strafkamer van de Hoge Raad als cassatierechter kennisneemt.

Volgens de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022, die op die datum gedeeltelijk in werking treedt, geldt de verplichting tot digitaal procederen voor zaken waarin na 1 januari beroep in cassatie is ingesteld; een aanvraag tot herziening is gedaan of een verzoek tot nader onderzoek is gedaan in de zin van artikel 461 van het Wetboek van Strafvordering.

Voor Caribische zaken wordt een uitzondering gemaakt omdat er nog geen inlogmogelijkheid is voor het Caribisch gebied. In verband met het verplicht digitaal procederen worden in december en januari instructiebijeenkomsten voor advocaten georganiseerd.
Na 1 januari kan overigens in alle andere zaken op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd.

Advertentie