Pels Rijcken publiceerde deze week op de eigen website een overzicht van de omzet en kosten per ministerie. Daaruit blijkt onder meer dat de ministeries van justitie en economische zaken de grootste opdrachtgevers zijn. De beide departementen betaalden in 2021 gezamenlijk bijna 12 miljoen aan de landsadvocaat, exclusief btw en verschotten.

Nog eens 30 procent van de kantooromzet komt uit dienstverlening aan andere publieke instellingen, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Particuliere ondernemingen en semipublieke instellingen tekenen voor 24 procent van de omzet.

Hoge tarieven

In de Tweede Kamer wordt met regelmaat gemopperd over de kosten voor de landsadvocaat. Met name SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt de tarieven veel te hoog, afgezet tegen die voor toevoegingen. Volgens justitieminister Yeşilgöz-Zegerius betalen de ministeries aan Pels Rijcken momenteel tussen 174 euro (advocaat-stagiairs) en 405 euro per uur. Daar komen nog 4,9 procent kantoorkosten en de btw bij. Yeşilgöz noemt dat een marktconform tarief.

Op dit moment onderzoekt de commissie-Silvis in opdracht van het kabinet hoe de overheid haar juridische ondersteuning het best kan organiseren. Het onderzoek is een uitvloeisel van de fraudezaak bij Pels-Rijcken, waarbij notaris Frank Oranje jarenlang geld van cliënten verduisterde.

Silvis

Pels Rijcken heeft de notariële poot inmiddels volledig afgestoten. Volgens Michiel van Nispen is dat echter vooral een cosmetische operatie gebleken. In een Kamerdebat eerder deze maand zei de SP’er dat de notariële tak van Pels Rijcken weliswaar is verhuisd naar een ander kantoor, een stukje verderop, maar dat de overheid als cliënt gewoon is meeverhuisd. ‘Dan heb je een landsadvocaat en een landsnotaris. Het is wel gesplitst, maar er is niks veranderd.’

De commissie-Silvis publiceert haar bevindingen op 1 december. Daarna duurt het naar verwachting nog enkele maanden voordat het kabinet zijn koers bepaalt. In ieder geval tot die tijd bepaalt elk ministerie afzonderlijk waar het zijn opdrachten uitzet, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Advertentie