In een korte vragenlijst die werd voorgelegd aan de abonnees van de nieuwsbrief informeerde het Advocatenblad naar de voornemens ten aanzien van tariefs- en salarisverhoging. Ruim 250 abonnees namen deel aan de peiling.

De meeste kantoren denken het uurtarief tussen de 5 en 10 procent te verhogen, hoewel ook vaak percentages van minder dan 5 procent of meer dan 10 procent werden genoemd. Diverse kantoren zeggen de tarieven niet te kunnen verhogen omdat ze voornamelijk op toevoegingsbasis werken. Die tarieven worden bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.

Marketing
Uit de peiling blijkt dat verhoging van de tarieven door het overgrote deel als enige middel wordt aangewend om de omzet te verhogen. Ongeveer een kwart van de kantoren wil meer gaan inzetten op marketing en klantenwerving. Minder werken op toevoeging en meer voor betalende cliënten wordt door ruim 20 procent genoemd.

Ruim de helft van de kantoren denkt ook het salaris van de eigen medewerkers te verhogen. De meeste kantoren (28 procent) blijven daarbij onder de 5 procent, hoewel er ook veel (23 procent) uitgaan van 5 tot 10 procent salarisstijging. Een derde van de respondenten zegt geen personeel in dienst te hebben.

Energieverbuik
Twee op de drie kantoren overwegen daarnaast kostenbesparende maatregelen om de financiële huishouding op orde te houden. Verlaging van het energieverbruik, uitstel van investeringen en een mindere inzet van ondersteunend personeel worden daarbij het meest genoemd.

Het vertrouwen in de toekomst is bij de meeste advocatenkantoren groot. Ruim de helft is (zeer) optimistisch gestemd. Een derde stelt zich neutraal op, terwijl 14 procent somber is gestemd.

Meer over deze peiling leest u in de novembereditie van het Advocatenblad

Advertentie