Volgens minister van Financiën Sigrid Kaag heeft het kabinet oog voor de bezwaren van onder meer de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens, die hebben gewaarschuwd voor de privacybescherming van burgers. Ze wijst er echter op dat de huidige vorm van transactiemonitoring criminelen de kans biedt om onder de radar te blijven door transacties via verschillende partijen en verschillende banken te laten lopen. ‘Door de bundeling van kracht en kennis die gezamenlijke transactiemonitoring biedt, kan er een barrière worden opgeworpen, die witwassen aanzienlijk bemoeilijkt.’

Het gezamenlijk monitoren van transacties door banken is zowel nationaal als internationaal een nouveauté. De effectiviteit ervan moet zich in de praktijk nog bewijzen, erkent Kaag. Ze zegt er desalniettemin van overtuigd te zijn dat het gezamenlijk monitoren van transacties een effectief middel kan zijn om de aanpak van witwassen te verbeteren.

De Afdeling advisering van de Raad van State had in haar advies kritiek geuit op de proportionaliteit van de maatregel.  In reactie daarop is de hoeveelheid gegevens die gedeeld mag worden volgens Kaag ‘maximaal ingeperkt, tot aan de grens dat de effectiviteit van het gezamenlijk monitoren van transacties beduidend ondergraven zou worden.’

Griffies

AP waarschuwt voor gevolgen witwaswet

Het conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ opent de deur naar een ongekende massasurveillance, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens.

Advertentie