De brief is het zoveelste wapenfeit in een verbeten gevecht om het toezicht op de advocatuur. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil het toezicht weghalen bij de lokale dekens en onder brengen bij de LTA. De LTA gaat deel uitmaken van de NOvA, waarbij diverse waarborgen de onafhankelijkheid dienen te garanderen.

De Tweede Kamer is akkoord met de komst van de LTA, maar twijfelt over de positionering. In hun brief breken de 25 (oud-)advocaten, hoogleraren en bestuurders een lans voor wat zij omschrijven als ‘echte onafhankelijkheid’.

Slager

Volgens hen wordt de rechtsstaat geschaad als er twijfel is over de onafhankelijkheid van het toezicht op de advocatuur. ‘De advocatuur werpt zich op en vervult een rol als hoeder van de rechtsstaat. Die rol kan alleen met recht worden vervuld indien de beroepsgroep zelf boven elke twijfel verheven is. Daarom is het zaak iedere gedachte aan ‘slagers die het eigen vlees keuren’ weg te nemen.’

De LTA krijgt straks drie advocaat-bestuurders, die worden benoemd door het college van afgevaardigden (CvA), op voordracht van de algemene raad van de NOvA. Volgens de briefschrijvers benoemt de advocatuur daarmee nog steeds haar eigen toezichthouder.

ZBO

Ze pleiten ervoor van de LTA een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) te maken, gescheiden van de NOvA. Vervolgens dient de onafhankelijkheid ten opzichte van de Staat wettelijk te worden vastgelegd. Een raad van commissarissen benoemt en ontslaat het bestuur. De rvc wordt op zijn beurt benoemd door een commissie bestaand uit enkele leden vanuit bijvoorbeeld de Hoge Raad, de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State en/of de Rekenkamer, aldus hun advies.

Minister Weerwind wil het toezicht bij de LTA neerleggen, maar de klachtbehandeling bij de lokale dekens. Ook daarvan is de Tweede Kamer nog niet overtuigd. De briefschrijvers vinden het evenmin logisch en waarschuwen voor dubbel toezicht. ‘Bij de LTA hoort ook de eindverantwoordelijkheid voor de klachtbehandeling thuis. Daarbinnen behandelen lokale toezichthouders, onder verantwoordelijkheid van de LTA, toezicht en klachten die lokaal van aard zijn. Zo wordt dubbel toezicht voorkomen, en recht gedaan aan de wens om het goede van de lokale inbedding van het toezicht te behouden.’

Jeroen Kremers

De brief is onder andere ondertekend door Jeroen Kremers, die onlangs opstapte als bestuurslid van het College van Toezicht. De andere ondertekenaars zijn Maurits Barendrecht, Diana van Everdingen, Gerben Everts, Henk de Groot, Jan Ernst de Groot, Fred Hammerstein, Evert Jan Henrichs, Sietze Hepkema, Jaap de Keijzer, Till Kressin, Frederieke Leeflang, Marnix Leijten, Peter van der Meij, Leen Paape, Dirk Schoenmaker, Paul Sliepenbeek, Jonathan Soeharno, Ianika Tzankova, Hermine Voûte, Femke de Vries, Jaap Winter en Jan de Wit.

Advertentie