Weerwind schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij volgend jaar 354.000 euro extra uittrekt voor mediation in strafzaken, bovenop de structureel gereserveerde 1,4 miljoen euro. Voor 2023 rekent hij op ongeveer 1.500 verwijzingen, die resulteren in bijna 900 mediations.

De groei van mediation in strafzaken stijgt jaarlijks met ruim zes procent. Doordat er dit najaar een aantal pilots van start gaat, komen er nog extra zaken bij. Gelet op de sterke groei van mediation in strafzaken wil Weerwind vanaf het jaar 2024 bezien of een structurele verhoging van het budget mogelijk is.

Voor 2023 heeft hij vooralsnog niet meer dan 1,77 miljoen beschikbaar. Gerekend naar het verwachte aantal zaken komt Weerwind circa 635.000 euro tekort voor de toevoegingen.

Vergoeding

Volgens Weerwind is inmiddels bekend dat ‘de forfaitaire vergoeding voor strafmediators in bepaalde gevallen knelt’. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waar sprake is van één verdachte maar meerdere slachtoffers of nabestaanden, of in het geval dat één van de partijen niet verschijnt (no-show).

De vergoedingen voor strafmediators zijn sinds 2010 niet geïndexeerd. Het bedrag per verrichte mediation bedraagt momenteel 968 euro inclusief btw. De Vereniging van Mediators in Strafzaken wil – in lijn met het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand – graag naar een bedrag van 1.573 euro per verrichte mediation.

Volgens Weerwind is er echter binnen zijn budget geen ruimte voor
een verhoging van de vergoedingen.

Advertentie