Dat schrijft de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) in de tweede voortgangsbrief versterking stelsel bewaken en beveiligen van 1 november aan de Kamer. ‘Het stelsel zal altijd zorgen voor de veiligheid van de te beveiligen personen, objecten en diensten, maar dient soms beperkende keuzes te maken in onder andere de bewegingsvrijheid. Dit gebeurt nu meer dan mij lief is,’ schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius.

Er is schaarste van specialistische beveiligers, deelt de minister van Justitie en Veiligheid mee. Daarom zijn er extra gelden beschikbaar gesteld; vanaf 2024 50 miljoen euro, en vanaf 2025 structureel 100 miljoen euro. ‘Onder andere deze middelen zullen worden ingezet ten behoeve van een significante structurele versterking van uitvoeringscapaciteit voor personen die geconfronteerd worden met hoge dreiging.’

Het beveiligen van hoeders van de rechtsstaat; zittende en staande magistratuur, advocaten, journalisten en lokale bestuurders, heeft een hoge prioriteit van minister Yeşilgöz-Zegerius. ‘Zij voeren dagelijks werkzaamheden uit om onze waarden te verdedigen, zij moeten weten en merken dat de overheid een betrouwbare bondgenoot is die hen beschermt.’

De minister benadrukt dat het aantal personen dat ingrijpende beveiligingsmaatregelen nodig heeft, blijft toenemen. ‘Met de toenemende druk vanuit met name de georganiseerde misdaad wordt de schaarste in capaciteit steeds nijpender.’

In april informeert de minister de Kamer over de voortgang van de versterking van het stelsel bewaken en beveiligen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie