De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel van de VVD om het aantal strafrechtadvocaten voor bepaalde verdachten te beperken.

De Kamer ging akkoord met een motie van VVD’er Ulysse Ellian waarin de regering wordt gevraagd voortaan niet meer dan twee advocaten toe te wijzen aan gedetineerden die in een EBI of AIT verblijven. Ellian wil daarmee voorkomen dat vermeende criminele kopstukken, zoals Ridouan Taghi, een advocaat inzetten als boodschapper. De VVD’er zei woensdag binnen een week antwoord van de minister te verwachten over de uitvoering van zijn motie.

Levenslang
De Kamer ging ook akkoord met een motie van Ellian en van Joost Eerdmans van JA21, waarin de regering wordt gevraagd slachtoffers en nabestaanden ‘een zwaarwegende stem’ te geven wanneer na 25 jaar gratie wordt overwogen voor levenslang gestraften. Een motie van de PVV om levenslang gestraften daadwerkelijk levenslang in de cel te houden, haalde het niet.

Een voorstel van D66-Kamerlid Joost Sneller om in zoveel mogelijk penitentiaire inrichtingen beeldbellen toe te staan, kreeg een meerderheid. Volgens Sneller heeft de coronapandemie aangetoond dat beeldbellen gedetineerden helpt om de band met familie in stand te houden. Sneller stelt wel als voorwaarde dat de beeldverbinding niet mag worden gebruikt om voortgezet crimineel handelen mogelijk te maken.

Celcapiciteit
De motie van SP’er Michiel van Nispen om de celcapaciteit niet te bevriezen, werd door de Kamer verworpen. Gelet op de financiële problemen bij de DJI wil de minister van justitie de celcapaciteit bevriezen. Van Nispen vreest dat dat leidt tot meer gedetineerden per cel en daardoor tot meer werkdruk voor het personeel.

Ulysse Ellian

VVD: maximaal twee advocaten voor zware crimineel

De TK-fractie van de VVD wil dat minister Weerwind per direct een maximum stelt aan het aantal advocaten dat een zware crimineel in de arm mag nemen.

Advertentie