Onder andere VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen stelde dat het kabinet ‘een tandje moet bijzetten in het afpakken van crimineel vermogen en de aanpak van facilitators’. Er wordt momenteel nog onvoldoende crimineel geld afgepakt, aldus Michon, die zei te hopen dat het wetsvoorstel over non conviction based confiscation een belangrijk instrument wordt.

Michon-Derksen wil dat er meer aandacht komt voor de zogeheten poortwachtersfunctie van een aantal beroepen. Ze vindt dat onder meer notarissen en accountants vaker een melding moeten doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU). ‘Niet alle poortwachters melden veel en dat vind ik opvallend. Er is te weinig toezicht op deze meldplicht. Wel op de banken, maar niet op accountants, money transfer organisaties en antiquairs. Ook de algemene rekenkamer stelt dat er te weinig zicht is op effectiviteit aanpak witwassen.’

Facilitators

De VVD’er bepleit verder een zwaardere strafrechtelijke aanpak van facilitators. ‘Dit zijn makelaars, notarissen, boekhouders. Faciliteren van misdaad moet op zichzelf strafbaar worden als deelname aan criminele organisatie. Nu staat er slechts een boete voor het niet melden. Ook corrupte ambtenaren reken ik tot facilitators.’

Ook PvdA-Kamer Songül Mutluer meent dat het kabinet meer ambitie aan de dag moet leggen bij de jacht op crimineel vermogen. ‘De minister wil de strafrechtelijke beslaglegging van crimineel geld in vier jaar tijd laten stijgen van 190 naar 220 miljoen euro. Bent u het met me eens dat dat peanuts is?’, vroeg ze aan Michon-Derkzen. Die beaamde dat en zei dat het bedrag minstens moet worden verdubbeld.

Witwassen

Joost Sneller, woordvoerder van D66, hanteerde andere cijfers maar kwam tot dezelfde conclusie. ‘Jaarlijks wordt er zestien miljard euro witgewassen. Het OM pakte in 2021 293 miljoen, nog geen twee procent.’ Volgens Sneller dient de FIU te worden uitgebreid om de capaciteit te vergroten.

Anne Kuik van het CDA vindt dat afgepakt crimineel vermogen moet worden benut om de leefbaarheid in arme wijken te verbeteren. In dergelijke wijken is veel drugscriminaliteit en komen jongeren ermee in aanraking, stelt ze. Mutluer (PvdA) vindt daarnaast dat criminele investeringen in vastgoed moeten worden tegengegaan, door bij voorbeeld een vastgoed-VOG in te voeren.

Zuidas-boevenbelasting

SP-Kamerlid Michiel van Nispen pleitte voor de invoering van een ‘Zuidas-boevenbelasting’. Volgens hem dienen facilitators, banken en trustkantoren een deel van de winst af te dragen, zodat de overheid extra kan investeren in de bestrijding van misdaadgeld.

In haar antwoord aan de Kamer erkende minister Yesilgoz dat 220 miljoen euro in beslag genomen kapitaal niet in verhouding staat tot de miljarden die er in het systeem van crimineel vermogen rondgaan. Ze wees er echter ook op dat het grootste deel van de criminele geldstromen niet via het Nederlandse financiële systeem loopt. Om die reden zet ze vol in op een internationale aanpak, aldus de minister.

 

Advertentie