De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vindt niet dat minister Weerwind (Rechtsbescherming) zomaar het regime in de EBI in Vught mag verzwaren. De maatregelen leiden tot een ernstige inperking van de rechten van gedetineerden, stelt de RSJ.

Weerwind wil de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) aanpassen en daarmee de gronden uitbreiden waarop gedetineerden in Vught worden geplaatst. Daarnaast wil hij de huisregels van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI) aanpassen om voortgezet crimineel handelen vanuit detentie voorkomen. Hij geeft daarmee uitvoering aan een motie van VVD’er Ellian die door de Tweede Kamer is aangenomen.

Zware regime
De RSJ vindt dat plaatsing van een gedetineerde in de EBI niet gebaseerd moet zijn op de aard van de verdenking of van de veroordeling, maar op de noodzaak om de gedetineerde in dit zware regime te plaatsen. ‘Als dit niet het geval is, bestaat het risico dat een zwaarder regime met meer beperkingen dan nodig is wordt opgelegd, hetgeen strijd kan opleveren met het noodzakelijkheidsvereiste, de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en van minimale beperkingen.’

Huisregels

De RSJ ziet evenmin aanleiding tot strengere huisregels, die het contact met de buitenwereld nog verder beperken. Die strengere regels gaan gelden voor alle vluchtgevaarlijke gedetineerden die ‘een maatschappelijk risico’ vormen. Die generieke toepassing maakt inbreuk op het noodzakelijkheidsbeginsel en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, oordeelt de raad. ‘Daarnaast komt het recht op family life in het geding. Ook leidt de generieke toepassing van verscherpte maatregelen niet automatisch tot vergroting van de veiligheid binnen de PI.’

De NOvA laat weten zich te kunnen vinden in het advies van de RSJ.

Advertentie