Op dit moment krijgt een advocaat slechts negen cent per kilometer betaald, doordat de vergoeding is gekoppeld aan de cao voor rijksambtenaren. Dat betreft een afspraak tussen sociale partners, waar de minister part noch deel aan heeft.
Weerwind zei de Tweede Kamer woensdag tijdens een debat over de gefinancierde rechtsbijstand, dat hij de kilometervergoeding wil loskoppelen van de rijks-cao. In plaats daarvan heeft hij een uniform tarief voor ogen, dat gelijk staat aan de belastingvrije kilometervergoeding voor het openbaar vervoer. Op dit moment is dat negentien cent per kilometer, per 1 januari wordt dat 21 cent.
De Tweede Kamer toonde zich woensdag erg verguld met de aankondiging van de minister, maar de blijdschap temperde aanzienlijk toen bleek dat de uitvoering minimaal negen maanden gaat vergen. Volgens Weerwind is daarvoor een algemene maatregel van bestuur nodig, die eerst nog langs de Raad van State moet. Op aandringen van de Kamer beloofde Weerwind te bekijken of het nieuwe tarief iets eerder kan worden ingevoerd, mogelijk met behulp van een zogeheten anticiperende beleidsregel.

Toevoegingen
De Kamer wil ook graag dat Weerwind de toevoegingstarieven per 1 januari 2023 verhoogt. Volgens de huidige indexeringssystematiek worden de tarieven pas in 2024 aangepast aan de gestegen inflatie. Weerwind vindt het niet wenselijk die systematiek te doorbreken, maar laat nog voor kerst weten of er alternatieven mogelijk zijn.

Advertentie