De Kamer debatteerde woensdag met minister Weerwind voor Rechtsbescherming over de gefinancierde rechtsbijstand. De D66-bewindsman had goed beschouwd niet veel te melden. In juli had hij al laten weten geen heil te zien in gesubsidieerde rechtshulp door verzekeraars, daarmee afstand nemend van het beleid van zijn VVD-voorganger. Of hij nog meer onderdelen van de beoogde stelselherziening in de onderste la laat verdwijnen, blijft nog even onduidelijk. Het wachten is op zijn volgende voortgangsrapportage die nog voor Kerstmis naar de Kamer wordt gestuurd.

In goede aarde

De Tweede Kamer stak woensdag niet onder stoelen of banken erg ingenomen te zijn met de aanpak van Weerwind. Dat hij de sociale advocatuur van de ondergang wil redden valt in goede aarde. Daarmee is overigens ook elke politieke spanning uit het dossier verdwenen. Dat heeft weer tot gevolg dat de meeste fracties het laten afweten zodra over de sociale advocatuur wordt gesproken.

Niettemin vonden de woordvoerders van SP, VVD, D66 en PvdA het woensdag wel nodig om op te komen dagen. SP’er Van Nispen drong vooral aan op snel extra inflatiecompensatie voor sociaal advocaten, zodat de recente verhoging van de tarieven volgens de commissie-Van der Meer niet alsnog teniet wordt gedaan. De Tweede Kamer ging eerder deze week al akkoord met een motie waarin Weerwind om een toekomstplan voor de sociale advocatuur wordt gevraagd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

PvdA-woordvoerder Mutluer wilde graag weten hoe de minister de commerciële advocatuur aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens de sociale advocatuur wil houden. Concreet antwoord kreeg ze niet, hoewel Weerwind wel beloofde dat het gesprek met de commerciële advocatuur het komend voorjaar prioriteit gaat krijgen.

Ook het onderwijs kreeg de nodige aandacht. Weerwind vindt dat sociale advocatuur een aparte studierichting zou moeten zijn op universiteit of hogeschool, zodat studenten eerder in aanraking komen met de discipline. Alleen VVD-Kamerlid Ellian is daarop tegen omdat in zijn ogen de rechtenstudie gericht dient te zijn op de materiële kennis van het recht.

Beroepsopleiding

De beroepsopleiding dient daarentegen wel meer op de sociale advocatuur te focussen, stelt hij. ‘Ik blijf het gek vinden dat je daar nauwelijks in aanraking komt met het werk van sociaal advocaten.’  Om dat te garanderen komt Ellian, zelf voormalig advocaat,  binnenkort met een motie. ‘Het gaat er mij om dat je als stagiair, in ieder geval tenminste een keer zo’n zaak moet hebben gedaan, zodat je in ieder geval hebt gezien wat er aan de andere kant is. En dan moet je natuurlijk niet een Amsterdamse M&A-advocaat een WIA-zaak in Limburg laten doen, maar dat is allemaal prima te regelen.’

Weerwind gaf woensdag nog geen oordeel over het idee van Ellian.

Advertentie