De invoering van een vernieuwd advocatenportaal in het strafrecht heeft vertraging opgelopen, blijkt uit een voortgangsrapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het nieuwe portaal komt op zijn vroegst na de zomer van 2023 beschikbaar.

Het vorige kabinet trok ruim 200 miljoen euro uit voor de digitalisering van de strafrechtketen, die dit jaar zou moeten worden afgerond. Het project loopt echter op tal van fronten vertraging op, blijkt uit de jongste halfjaarlijkse rapportage.

Een van de onderdelen betreft vernieuwing van het advocatenportaal, gebaseerd op tweerichtingsverkeer (indien- én verstrekfunctie). Het zogeheten advocatenportaal 2.0 bevindt zich echter nog in de voorbereidingsfase, staat in het rapport te lezen. De realisatie en afronding van het project loopt naar verwachting door tot het derde kwartaal van 2023.

Ook de doelstelling om papier uit de keten te weren, wordt op zijn vroegst pas volgend jaar gerealiseerd. Het plan om  alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier (bewijsmateriaal), digitaal beschikbaar te maken voor alle partijen in de strafrechtketen wordt voorlopig evenmin bewaarheid. Het duurt zeker nog tot 2024 voordat dat zover is.

Advertentie