Het kabinet stelt een staatscommissie in die met voorstellen moet komen om de rechtsstaat te versterken. De nadruk komt te liggen bij de bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste gevolgen van overheidsmaatregelen, aldus een kabinetsbesluit van vrijdag.

De Staatscommissie Rechtsstaat wordt ingesteld op voordracht van de ministers Weerwind voor Rechtsbescherming en Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie komt voort uit het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire. Het rapport constateert dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding van dat rapport nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd aangedrongen op de staatscommissie.

De commissie doet onderzoek naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Daarbij kijkt de commissie zowel naar deze drie machten afzonderlijk als naar hun onderlinge samenhang, aldus het kabinet.

Voorzitter van de Staatscommissie Rechtsstaat wordt Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. De commissie moet uiterlijk 1 juni 2024 haar bevindingen presenteren.

Advertentie