De BHRLA zal toegewijd zijn aan het principe dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te respecteren, zoals uiteengezet in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s), schrijft Pels Rijcken op de eigen webiste. De BHRLA wil advocaten over de hele wereld ondersteunen als zij commerciële cliënten adviseren over mensenrechtenrisico’s en mogelijkheden bij zakelijke activiteiten. De verantwoordelijkheid om de mensenrechten te eerbiedigen houdt meer in dan alleen afzien van het plegen van of medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen.

‘Zorgvuldig met mensenrechten omgaan gaat verder dan kritisch kijken waar de juridische risico’s zitten,’ zegt Martijn Scheltema, partner van Pels Rijcken en bestuurslid van BHRLA. ‘Het vereist oprechte interesse in en begrip voor de situatie van rechthebbenden. Dit vraagt van advocaten geheel nieuwe vaardigheden, waar de vereniging zich voor gaat inzetten om die te vergroten.’

Andere kantoren die deelnemen aan de vereniging zijn onder meer Clifford Chance, DLA Piper, Linklaters en Norton Rose Fulbright.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie