Het college van afgevaardigden van de NOvA wil een grotere rol spelen bij de vorming van het nieuwe toezichtstelsel voor de advocatuur. Het CvA gaat een kernteam vormen dat zich nadrukkelijk moet mengen in de discussie.

Het college kwam donderdag tijdens een periodieke vergadering tot het inzicht dat het in de discussie over het toezicht bepaald niet op de voorgrond staat. Op voorstel van onder meer advocaat Dirk Giltay Veth besloot het CvA een kernteam te vormen, dat idealiter gaat bestaan uit twee afgevaardigden per arrondissement. Het team blijft actief totdat de oprichting van de Landelijk Toezichtautoriteit Advocatuur (LTA) een feit is, op zijn vroegst in 2025.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de diverse gremia binnen de advocatuur zijn het eens over de vorming van een landelijk toezichthouder, maar verschillen van mening over de positionering en het takenpakket. Ministerie en NOvA vinden dat de LTA een orgaan van de NOvA moet worden, dat zich uitsluitend bezighoudt met toezicht. Onder andere de lokale dekens bepleiten positionering binnen de advocatuur maar buiten de NOvA. Bovendien menen ze dat klachtbehandeling en toezicht één geheel vormen en niet te splitsen zijn. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil volgend voorjaar de knoop doorhakken en hoopt dat de advocatuur het voor die tijd onderling eens wordt.

Kosten
Het CvA maakt zich onder meer zorgen over de kosten die het toekomstig toezicht met zich mee brengt. Voor volgend jaar heeft de NOvA 2,86 miljoen euro uitgetrokken voor het toezicht, dat volledig door de beroepsgroep wordt betaald. In de meerjarenbegroting is het toezicht vanaf 2025 een PM-post, om de simpele reden dat niemand nog weten hoeveel geld is gemoeid met de LTA. Voor volgend jaar heeft de NOvA 350.000 euro gereserveerd om een begin te kunnen maken met de oprichting van de LTA.

Advocaat Fred Schalker maakte donderdag de vergelijking met het notariaat, dat ook een landelijk toezichthouder kent. De eigen bijdrage van een notaris ligt momenteel 800 euro hoger dan die van een advocaat, aldus Schalker. ‘Ik maak me gruwelijk veel zorgen als ik kijk naar de collega’s van de sociale advocatuur.’

Advertentie