Op voorstel van de algemene raad stemde CvA in met de verhoging van de algemene bijdrage en daarmee met de begroting van de NOvA voor 2023.  Dat ging echter niet van harte. Het college bleek gekant tegen het voornemen van de NOvA om de salarissen van de circa 55 medewerkers van het landelijk bureau per 1 januari met tien procent te verhogen.

Energielasten
Het CvA ziet liever dat voor een lager percentage wordt gekozen, aangevuld met een eenmalige bijdrage om de gestegen energielasten te compenseren. De Zeeuwse advocaat Jaap de Jonge wees er op dat de salarisverhoging bij de NOvA doorwerkt bij veel kantoren, waar medewerkers en stagiairs ook op een ruime inflatiecorrectie hopen. ‘Maar veel kantoren zijn daartoe niet in staat, omdat ze hun tarieven niet zoveel kunnen verhogen.’

Volgens Susan Kaak van de algemene raad van de NOvA is een verhoging van tien procent echter al minder dan verwacht. Normaliter wordt de salarisverhoging gebaseerd op de consumentenprijsindex van oktober, die dit jaar 14,3 procent bedraagt. Pas nadat ze beloofde nog deze maand de beoogde salarisverhoging nog eens tegen het licht te houden, ging het CvA akkoord.

Reserves
De begroting van de NOvA beslaat volgend jaar ruim twintig miljoen euro. Een kwart daarvan zijn personeelskosten. Mede als gevolg van de beoogde salarisverhoging verwacht de NOvA een tekort op de begroting van 2,75 miljoen euro. Dat wordt betaald uit de algemene reserves.

Advertentie