Volgens de Kamerleden Ellian (VVD) en Van Nispen (SP) heeft een groot deel van de advocaten geen idee wat de sociaal advocatuur inhoudt. Jonge advocaten dienen tijdens de beroepsopleiding in aanraking te komen met het werk op basis van gefinancierde rechtsbijstand, zodat dat minder onbekend blijft en het draagvlak hiervoor vergroot, stellen de beide politici. Daarnaast zou elke advocaat-stagiair ten minste twee weken dienen mee te lopen op een sociaal kantoor.

Minister Weerwind zei zich volledig te kunnen vinden in de geest van de motie, maar deze desondanks niet te kunnen uitvoeren. De beroepsopleiding is een zaak van de Nederlandse orde van advocaten, als minister heeft hij daar formeel niets over te zeggen, aldus Weerwind. Hij beloofde wel de kwestie bij voortduring onder aandacht van de advocatuur te brengen.
Weerwind herhaalde woensdag dat hij zich inzet om de instroom in de sociaal advocatuur te vergroten. Op verzoek van de Tweede Kamer komt hij volgend jaar met een uitgewerkt plan. Verhoging van de tarieven ten compensatie van de inflatie is om technische redenen echter pas per 1 januari 2024 mogelijk, benadrukte hij nogmaals.

Pro bono
Het PvdA-Kamer Mutluër vroeg bij Weerwind aandacht voor rechtsbijstand aan ngo’s die een belangrijk maatschappelijk doel nastreven. Deze organisaties hebben geen recht op gefinancierde rechtsbijstand omdat ze geen natuurlijke persoon zijn. Mutluër wil dat de minister er bij commerciële kantoren op aandringt dat zij pro bono bijstand bieden aan ngo’s en diende daartoe een motie in. Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat ook commerciële kantoren de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de sociale advocatuur in de benen te houden. Weerwind onthield zich woensdag van commentaar op het voorstel.
De Tweede Kamer stemt naar verwachting volgende week over de beide moties.

Advertentie