Volgens de NOvA kan het bijstaan van familieleden de onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar brengen. De onderlinge verstandhoudingen, mogelijke emotionele betrokkenheid en eventuele bemoeienis vanuit de familie zouden het lastig maken om voldoende afstand tot de cliënt te houden.

Zelfs als dit wel zou lukken, heeft het de schijn tegen, stelt de NOvA. Het kan bovendien leiden tot twijfels over de integriteit van de behandelend advocaat. Een publieke discussie daarover straalt af op de gehele beroepsgroep.

Youssef Taghi

‘Er is geen rechtsregel die bijstand aan familieleden verbiedt,’ schrijft de NOvA. ‘Bovendien bestaat het recht op vrije advocaatkeuze. Toch doen advocaten die gevraagd worden om een familielid bij te staan er verstandig aan deze te adviseren naar een andere advocaat te gaan. Het is beter dit soort risico’s te vermijden. Deze oproep geldt ook in relatie tot bijvoorbeeld een goede vriend, buren of een directe collega en in relatie tot elk rechtsgebied waarop bijstand wordt verzocht.’

In oktober vorig jaar werd advocaat Youssef Taghi opgepakt omdat hij maandenlang ongehinderd boodschapper zou zijn geweest van zijn neef Ridouan Taghi. Sindsdien is rechtsbijstand aan familieleden onderwerp van gesprek binnen de advocatuur. Volgende week begint de inhoudelijke behandeling in de strafzaak tegen Youssef Taghi.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie