Tijdens een zitting bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam rondom Dos Santos kwam de geldstroom uit Dubai ter sprake. Omdat deze gelden mogelijk afkomstig zijn uit corrupte transacties onderzoekt de Amsterdamse deken ze, bevestigt ze in NRC.

De vader van Isabel dos Santos regeerde bijna veertig jaar over het land. Hij trad in 2017 af. Tijdens deze periode werd Dos Santos miljardair door de contracten die ze via haar vader toegespeeld kreeg in onder meer diamanten, olie, telecom en bouw.

Sinds de Luanda Leaks in 2020, een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICJI), waar NRC toegang toe heeft, lopen er talrijke juridische procedures tegen haar. De Angolese overheid wil over de hele wereld gelden van Dos Santos terughalen. Er is op enkele miljarden dollars beslag gelegd. In haar strijd om de beslagleggingen terug te draaien, vraagt ze wereldwijd advocaten haar bij te staan. In Angola, Portugal en Nederland lopen daarnaast strafrechtelijke onderzoeken tegen haar.

Onderzoek

De Amsterdamse deken heeft aan NRC laten weten dat er een onderzoek loopt naar de betalingen aan Nederlandse advocaten. Hoever mogen advocaten gaan in het bijstaan van bedrijven van een omstreden cliënt? Hoe actief mogen ze opereren voor een vennootschap waarvan door het Nederlands Arbitrage Instituut is vastgesteld dat een deel van het vermogen door corrupte transacties is vergaard? En mogen advocaten civiele procedures blijven voeren als er vraagtekens zijn over het geld waarmee die procedures worden bekostigd? Deze vragen worden onder de loep genomen.

Onder meer het Zuid-as kantoor Van Doorne en landsadvocaat Pels Rijcken stonden Dos Santos bij in procedures. OSK advocaten is de huidige advocaat van Dos Santos. Het kantoor laat aan NRC weten dat Dos Santos niet betrokken is ‘in enig onderzoek van enige deken naar enige betaling aan enige advocaat’. ‘Betalingen aan advocaten vallen in zijn algemeenheid onder hun wettelijke geheimhoudingsplicht en kunnen dus niet in de pers worden toegelicht. Die geheimhouding geldt overigens niet tegenover de deken, dus mocht de deken reden zien om hierover nader te worden ingelicht, dan wachten wij die verzoeken graag af, waarna wij zullen handelen conform hetgeen waartoe wij gehouden zijn.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie