Volgens de NVSA heeft Van Nispen gedurende meer dan acht jaar ‘een zeer grote, zo niet essentiële bijdrage geleverd aan het behouden en verbeteren van de rechtstaat’. Door het stellen van een welhaast eindeloze lijst (kritische) vragen en de indiening van talloze wetsvoorstellen en amendementen heeft hij niet alleen rechtzoekenden, maar ook de sociale advocatuur een zeer grote dienst bewezen, aldus de vereniging in een toelichting.

Een strafrechtadvocaat is in het leeuwendeel van de gevallen ook een sociaal advocaat, want afhankelijk van een bescheiden toevoegingsvergoeding, stelt de NVSA. ‘Strafrechtadvocaten kiezen dit vak dan ook niet om er rijk van te worden, maar doorgaans uit idealisme. Zij staan cliënten bij tegen een machtige overheid om ervoor te zorgen dat iedereen in onze rechtstaat een eerlijk proces krijgt. Een goed functionerende rechtstaat kan dan ook alleen maar bestaan bij de gratie van een goed functionerende strafrechtadvocatuur.’

De NVSA heeft de Anker & Ankerprijs in het leven geroepen voor personen of instellingen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de strafrechtadvocatuur. De prijs is vernoemd naar Hans & Willem Anker, die dit jaar afscheid namen van de balie. ‘Twee markante advocaten met een scherp juridisch brein, een hart dat zich op de juiste plaats bevindt en een groot gevoel voor humor en relativeringsvermogen’, aldus de NVSA.

nispen anker
Michiel van Nispen wordt gefeliciteerd door een van de broers Anker.
Advertentie