Zodra een zaak wordt geseponeerd, wordt deze omschreven met een code. (Voormalig) verdachten klagen bij de Nationale Ombudsman regelmatig over de gekozen sepotcodes, de uitleg daarover en de reactie van het OM als zij vragen om de code te veranderen.

Sepotgronden worden opgenomen in de Justitiële documentaire. Ze kunnen zodoende grote impact hebben op iemands leven. Zo kan een sepotcode invloed hebben op de inhoud van de verklaring omtrent gedrag en daarmee op iemands loopbaan.

Mede vanwege die impact, vindt de ombudsman het van belang dat het OM klachten over sepotcodes serieus neemt. Het feit dat burgers beperkte mogelijkheid hebben zich tegen de sepotgrond te verweren, legt extra gewicht in de schaal. ‘Voor een verdachte die het met de grond voor sepot (de code) niet eens is, staat geen strafvordelijke procedure open.’

De ombudsman noemt ter illustratie een zaak waarin een man erover had geklaagd dat hij zijn vrouw niet had geslagen. Hij vroeg het OM de zaak te seponeren met de code 01 (onschuldig). ‘Het OM weigerde dat, hoewel het er vanuit ging dat de man zijn vrouw inderdaad geen pijn had gedaan. En dan is er volgens de strafwet geen sprake van mishandeling. De ombudsman vond die redenering niet kloppen. Het OM moest de beslissing aanpassen,’ schrijft de nationale Ombudsman in een nieuwsbericht op de eigen website.

Het OM laat in NRC Handelsblad weten te hebben kennis genomen ‘van de bevindingen van de ombudsman’ en dat het ‘altijd openstaat voor verbeteringen (..) van het proces van het behandelen van klachten over toegepaste sepotcodes’.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie