Mr. X houdt kantoor aan huis. Ze staat een vrouw bij in conflicten met haar ex, onder meer over tijdelijke uithuisplaatsing van de kinderen en kinderalimentatie. In sommige procedures wordt de man bijgestaan door een advocaat.

Op 28 oktober 2021 gooit de man bij mr. X een brief door de brievenbus. Mr. X neemt contact op met de advocaat van de man: als uw cliënt mij iets wil melden, laat hij dat dan via u doen.

Per post
Als mr. X de man formulieren ter ondertekening stuurt, verzoekt ze hem die per post te retourneren, ze wil hem niet aan de deur hebben.

Op 1 november schrijft ze de man: ‘Ik verbied u hier aan kantoor te komen. U mag het terrein niet op.’ En: ‘De politie is ingelicht, het is u reeds door mij verboden op het terrein van kantoor te komen.’

De volgende dag signaleert de politie dat de man ‘s avonds laat een aantal keren langzaam bij mr. X door de straat rijdt.

Racisme
De man dient een klacht in tegen mr. X, (onder andere) vanwege het langskom-verbod en de politiemelding. Puur gebaseerd op racisme, zei hij.

Volgens mr. X was het niet zijn afkomst, maar zijn gedrag dat zij en anderen als intimiderend ervoeren. Zo legde het gerechtshof al vast dat de man ‘problematiek’ had, gingen de zaken vaak over gebrek aan emotie-regulatie en zat bij rechtbankzittingen de parketpolitie er altijd ongevraagd bovenop. Ook bleek uit de e-mails van de man dat hij mr. X in hoge mate verantwoordelijk hield voor onder andere het feit dat hij helemaal geen contact meer met de kinderen had.

Intimidatie
De voorzitter van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat mr. X gezien die toelichting geen verwijt kon worden gemaakt. Het was niet van belang of de man mr. X daadwerkelijk had geïntimideerd, maar of zij zich geïntimideerd voelde. Het staat een ieder, dus ook een advocaat, vrij om melding te doen bij de politie als hij zich bedreigd voelt. Of die gevoelens gegrond zijn, is aan de politie, het OM en zo nodig de rechter om te beoordelen, aldus de voorzitter. Van een racistisch motief was de voorzitter niets gebleken.

De klacht is kennelijk ongegrond. Er kan nog verzet worden ingesteld.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie