Het basisbedrag voor toevoegingen voor rechtsbijstand en voor mediation gaat per 1 januari met 0,67 procent omhoog naar € 120,20. Dit geldt ook voor rechtsbijstand piketzaken, heeft de Raad voor Rechtsbijstand bekendgemaakt.

De indexering is wettelijk gebaseerd op de indexcijfers van het CBS over het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin de indexering van toepassing is. Voor 2023 is dat het jaar 2021.

Vanuit de Tweede Kamer is aangedrongen op een snellere compensatie van de huidige hoge inflatie, maar minister Weerwind voor Rechtsbescherming ziet daar vooralsnog geen mogelijkheden toe.

Advertentie