Mr. X vertegenwoordigde een commanditaire vennootschap, onderdeel van een hotelketen. De cv bezat hotelpanden die ze verhuurde aan andere groepsonderdelen.

De man die ooit de keten oprichtte en jarenlang leidde, was stille vennoot in de cv. In 2016 zou hij als beherend vennoot 1,7 miljoen uit de cv te hebben gehaald terwijl dit geld voor de financier van de cv was bestemd.

Pandrecht
In 2017 eiste de financier de hele lening op wegens wanprestatie. Hij executeerde zijn pandrecht op aandelen in de keten en kocht ze (indirect) zelf. Zo kreeg hij ook indirect zeggenschap over de cv.

Een jaar later begon mr. X namens de cv en de huurders gezamenlijk een 96-Rv-procedure waarin partijen de kantonrechter om uitleg vroegen over de huurovereenkomst. Hij betrok de commandiet er niet bij. Na de uitleg van de rechter werd de huur verlaagd.

Executierecht
Volgens de commandiet maakte de financier misbruik van executierecht. Die 96-Rv-procedure was volgens hem een opzetje om de huur en daarmee de waarde van het pand te doen zakken, als onderdeel van de ‘roofstrategie’ van de financier om de keten goedkoop in handen te krijgen.

In een executiegeschil kreeg hij daarin uiteindelijk geen gelijk.

De commandiet stapt naar de raad van discipline in Den Haag. Kernvraag: mocht mr. X zonder hem erin te kennen die 96-Rv-procedure beginnen?

Dat er sprake was van een schijnprocedure kon de raad niet vaststellen. Wel stond vast dat mr. X de stille vennoot, op verzoek van de beherend vennoot, bewust buiten de procedure had gehouden: hem informeren zou de boel vertragen.

Tegenstrijdige belangen
Normaal gesproken, zegt de raad, hoeven stille vennoten niet geïnformeerd te worden over een procedure. Maar uit het Lexence-arrest volgt dat een advocaat die een cv adviseert rekening moet houden met de belangen van de gezamenlijke vennoten. Als die tegenstrijdig zijn is voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden en is het onder bepaalde omstandigheden gewenst met die tegenstrijdige belangen rekening te houden.

In dit geval had de stille vennoot een groot financieel belang bij de uitkomst. Hij had als toenmalig beherend vennoot de huurovereenkomst opgesteld en ondertekend, dus beschikte ook over relevante informatie. Verder was de cv volledig afhankelijk van de inkomsten uit de  huurovereenkomsten. Daarom had mr. X de stille vennoot wél moeten informeren.

Mr. X krijgt een waarschuwing, maar kan nog in beroep.

NB. In een eerdere versie van dit bericht stond vermeld dat de beherend vennoot in 2016 1,7 miljoen uit de cv had gehaald. Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene is deze zin in tweede instantie aangepast, aangezien hij dat betwist en de vermeende onttrekking inzet is van een lopende juridische procedure.

Update dd. 11 juni 2024: Op 3 juni deed het Hof van Discipline uitspraak in het door verweerder ingestelde hoger beroep. Anders dan de raad acht het hof de klacht ongegrond. Er was geen sprake van tegengestelde belangen binnen de CV met betrekking tot de gevoerde procedure. Daarom deed zich niet de situatie voor dat verweerder conform het Lexence-arrest de stille vennoot had moeten informeren.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie