De Raad voor Rechtsbijstand beperkt per 1 januari het aantal machtigingen per asielrechtadvocaat tot zestig. Volgens de raad is het aantal ingediende voorkeursmachtigingen het afgelopen jaar enorm toegenomen, tot soms wel 300 tot 500 machtigingen per advocaat.

Door de grote achterstanden bij de IND hebben asielzoekers vaak zelf een advocaat in de arm genomen, die zich vervolgens bij de Raad voor Rechtsbijstand meldt als voorkeursgemachtigde. Om in de huidige onoverzichtelijke situatie de toegang tot rechtsbijstand te waarborgen is de afdeling Legal Aid van de RvR medio 2022 gestart met het eerder koppelen van asielzoekers aan een advocaat. Volgens de raad creëert dat rust en duidelijkheid voor zowel asielzoeker als advocaat en hoeft een asielzoeker niet langer zelf een advocaat te zoeken. De RvR verwacht dat als gevolg daarvan het aantal voorkeursmachtigingen afneemt.

Volgens de RvR zorgt het maximum ervoor dat het aantal voorkeursmachtigingen niet te hoog oploopt en draagt het bij aan een evenredige verdeling van asielzaken onder alle asieladvocaten. ‘Een maximumaantal van zestig biedt tegelijkertijd voldoende ruimte om recht te doen aan de vrije advocaatkeuze’, voegt de raad daaraan toe.

De RvR stelde in 2020 ook al een maximum van twintig voorkeursmachtigingen. Die bepaling werd in 2021 en 2022 opgeschort vanwege corona, de daarmee gepaard gaande planningsperikelen en de aanhoudende achterstanden bij de IND.

Advertentie