De Geus wordt daarmee een van de twee zogeheten kroonleden van het CvT, dat in totaal drie bestuurders heeft. Algemeen deken Crince le Roy is uit hoofde van zijn functie voorzitter van het triumviraat, maar heeft die rol overgedragen aan het andere kroonlid Roelie van Wijk.

Aart Jan de Geus was in de kabinetten Balkenende I, II en III minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002-2007). Daarvoor werkte hij jarenlang als vakbondsbestuurder bij het CNV. Sinds 2020 is De Geus als voorzitter van de Raad van Advies van de NOvA betrokken bij de advocatuur. Deze nevenfunctie legt hij nu neer.

De Geus treedt aan in een woelige tijd wat het toezicht betreft. Ministerie en beroepsgroep sturen aan op de vorming van een Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA), maar tot dusver is niet duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden deze nieuwe organisatie krijgt. Wel ziet het er naar uit dat de LTA het CvT op termijn overbodig maakt.

Roelie van Wijk laat weten blij te zijn met de komst van de De Geus en zijn bestuurlijke ervaring: ‘Met de komst van Aart Jan kan het college zich weer op volle sterkte met het systeemtoezicht op de advocatuur en met de vorming van de toekomstige organisatie Landelijk Toezichthouder Advocatuur bezighouden.’

Jeroen Kremers

Kremers vraagt minister om ontslag als kroonlid

Kroonlid Jeroen Kremers van het College van Toezicht heeft minister Weerwind om ontslag gevraagd uit onvrede om de rol van de algemeen deken.

Advertentie