In een formeel advies over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet schrijft de NOvA dat nut en noodzaak voor het beperken van het aantal raadslieden onvoldoende zijn onderbouwd. Datzelfde geldt voor het houden van visueel toezicht op EBI-gedetineerden en hun advocaten, meent de orde. ‘Deze voorgenomen maatregelen zijn slechts gestoeld op incidenten en vormen een vergaande beperking op het recht op rechtsbijstand en vrij verkeer met een raadsman.’

Vrije advocaatkeuze
Aangespoord door de Tweede Kamer wil Weerwind voorkomen dat de zwaarste categorie criminelen vanuit de EBI of een afdeling voor intensief toezicht contact onderhoudt met de eigen misdaadorganisatie. Directe aanleiding vormen berichten dat Ridouan Taghi vanuit Vught communiceerde met de buitenwereld. Beperking van het aantal raadslieden is echter in strijd met onder meer het recht op vrije advocaatkeuze, waarschuwt de NOvA. Het besluit om gesprekken tussen advocaten en gedetineerden op video vast te leggen staat op gespannen voet met de vereiste vertrouwelijkheid waarbinnen het gesprek tussen advocaat en cliënt moet kunnen plaatsvinden, aldus de beroepsorganisatie.
Volgens de orde gaat het uiteindelijk om een heel kleine categorie criminelen en moet terughoudend worden omgegaan met het invoeren van generieke wetgeving die diep ingrijpt op mensenrechten en het recht op rechtsbijstand.

Integer
De NOvA wijst erop dat veruit de meeste advocaten hun werk op integere wijze doen. ‘Door het uitvergroten van incidenten zou een ander beeld kunnen ontstaan, namelijk dat hiervan op grote schaal sprake is. De NOvA bestrijdt dit en meent dat politiek niet bedreven zou moeten worden op incidenten. Dit doet geen recht aan de integere wijze waarop advocaten hun beroep uitoefenen.’

Advertentie