Door aanpassing van het Handelsregisterbesluit kan een bezoekadres in het handelsregister worden afgeschermd bij een concrete bedreiging of wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van de beroepsuitoefening. Het ‘zijn van advocaat’ is voldoende om voor afscherming in aanmerking te komen, aldus de NOvA in een bekendmaking.

Wel geldt een aantal voorwaarden. Afscherming kan alleen als het bezoekadres (van een vof, cv, maatschap, vereniging of stichting) gelijk is aan het woonadres. Eenmanszaken zijn van die voorwaarde uitgezonderd. Daarnaast moet een alternatief postadres (zoals een postbus) worden geregistreerd. Afscherming is niet mogelijk voor kapitaalvennootschappen zoals bv’s en nv’s.

Concrete dreiging
Advocaten die concreet worden bedreigd kunnen altijd om afscherming van het bezoekadres vragen. Ook als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres en onafhankelijk van de rechtsvorm, benadrukt de NOvA.

Zodra een bezoekadres is afgeschermd, is dat niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daartoe gemachtigd zijn.

Afscherming van het adres is bedoeld om de risico’s voor advocaten te verkleinen. De moordenaars van Derk Wiersum wisten zijn privéadres eenvoudig te achterhalen dankzij het handelsregister van de KvK.

Advertentie