Op deze zittingen worden zaken binnen vijftien minuten behandeld. Vooraf is beoordeeld of een zaak hiervoor geschikt is. Advocaten en verdachten worden van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van de aard van de zitting. ‘Beknoptheid, voortvarendheid en tegelijk ook recht doen aan de belangen van verdachte, advocatuur en benadeelde zijn bij deze zittingen altijd het uitgangspunt. Als een advocaat vindt dat een langere behandelingsduur noodzakelijk is, kan daar voor of tijdens de zitting gemotiveerd om worden verzocht. Indien nodig, zal de zitting worden aangehouden.’

In december 2022 is er een pilot-bulkzitting gehouden, waarbij betrokken advocaten meteen is gevraagd om de zittingsvorm te evalueren, schrijft de Rechtspraak. ‘Uit de evaluatie bleek dat het merendeel van de advocaten geen opmerkingen had ten aanzien van de korte tijdsduur van de zitting en positief was over het verloop van de bulkzittingen. Het evalueren van het initiatief met onder meer de advocatuur blijft een belangrijk onderdeel van dit proces.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie