Door / Anna De Nijs, Erik Luijendijk & Holla legal & tax

De ‘overeenkomst inzake geneeskundige behandeling’ is geregeld in afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 BW (‘Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst’, ofwel ‘WGBO’). De behandelingsovereenkomst is een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht die strekt tot het verrichten van geneeskundige handelingen door een hulpverlener in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf.

Lees verder in het e-magazine van januari.

Advertentie