De cliënt verkeerde (in de woorden van mr. X) in een ‘niet te benijden situatie’ en zou mogelijk schade kunnen verhalen op een organisatie voor thuiszorg en -begeleiding.

Uitstelgedrag

Mr. X zou adviseren over de kansen, maar hij had last van uitstelgedrag. Een maand of twee om het dossier te lezen. Dan de cliënt het dossier van de organisatie laten opvragen. Vervolgens de cliënt vragen het dossier te bestuderen, wat hij met zijn beperking niet kan.

Dan zeggen: onder die omstandigheden kan ik niet effectief een schadeprocedure voeren, en uit uw mail maak ik op dat u ook geen vertrouwen in mij hebt, ik kan niets voor u doen.

Daar neemt de cliënt geen genoegen mee. De klachtenfuntionaris van het kantoor erkent dat een excuus van mr. X op zijn plaats is. Uitstellen gebeurt soms, schrijft hij: ‘… dan weet de advocaat niet zo goed waar te beginnen en gaan spoedklussen steeds voor.’

Excuus

Mr. X maakt inderdaad excuus en belooft binnen twee weken alsnog met een inschatting te komen. Ruim drie weken later ligt er slechts een samenvatting van de feiten met verzoek aan de cliënt daar eerst op te reageren. Dat doet de cliënt en dan blijft het weer stil. Er zijn dan negen maanden verstreken sinds mr. X het dossier kreeg.

Bij de tuchtrechter voert mr. X als verweer dat hij niet precies begreep wat de rechtsvraag was en hoe de zaak in elkaar zat. De procespositie van de cliënt was niet geschaad en hij had hem niet laten betalen, aldus mr. X.

Een advocaat moet zijn toezeggingen nakomen, en de hem toevertrouwde belangen voortvarend behartigen, zegt de raad van discipline Amsterdam. Het was aan mr. X om de boel binnen redelijke termijn op een rijtje te krijgen.

Woestmakend

Mr. X krijgt een waarschuwing en moet de cliënt € 100 betalen voor griffierecht en reiskosten. Nu krijgen klagers normaal gesproken ook niet meer dan dat, maar hier gebeurt dat met het opmerkelijke (voor de cliënt waarschijnlijk woestmakende) argument dat mr. X hem niets in rekening heeft gebracht en toch een hoop tijd en energie in zijn zaak heeft gestoken.

Ook de vrijwel altijd opgelegde forfaitaire € 1.250 voor de kosten van NOvA en Staat blijft (bij vergissing?) achterwege.

Beroep staat nog open.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie