Diekstra staat de ouders bij van Tamar die in 2020 op 14-jarige leeftijd bij Marken werd doodgereden. De chauffeur werd niet vervolgd omdat het OM hem niet schuldig achtte aan het veroorzaken van een verkeersongeval. Diekstra begon daarop namens de ouders een artikel 12-procedure om het OM tot vervolging te dwingen. De rechter heeft inmiddels geoordeeld dat het OM tot vervolging dient over te gaan en nader onderzoek moet doen.

Verkeersmisdrijf

Terwijl Diekstra de ouders van Tamar aanvankelijk op toevoegingsbasis bijstond, bleek begin dit jaar plotseling dat de Raad voor Rechtsbijstand de criteria had aangepast. Waar eerst ‘dood door schulddelicten van artikel 307 Sr en artikel 6 Wvw’ wel in aanmerking kwamen voor een toevoeging, bleek dat na 1 januari 2023 niet meer het geval. Art 6 Wvw valt immers niet onder de categorie geweldsmisdrijven maar onder de categorie verkeersmisdrijven, oordeelde de RvR.
Diekstra weigerde zich neer te leggen bij deze redenering. In een mail aan de raad schreef hij: ‘De uitkomst van dit onderscheid is moeilijk te verdedigen: als je onder een betonplaat komt door iemands schuld: kosteloze toevoeging. En als een dronken vrachtwagenchauffeur je doodrijdt: geen kosteloze toevoeging.’

Schrijnende situaties

Niettemin hield de RvR voet bij stuk, waarna Diekstra zich aan een protestbrief zette aan de minister voor Rechtsbescherming. Ook informeerde hij een hem bekende ANP-journalist over de kwestie, die wederhoor pleegde bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Tot verrassing van de journalist ontving ze deze week bericht van de raad dat alsnog tot toevoeging was besloten, gelet op de ‘signalen over schrijnende situaties’. Nabestaanden van een slachtoffer dat als gevolg van het misdrijf van artikel 6 van de Wegenverkeerswet is overleden, blijven in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand, aldus de raad, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.
Diekstra is blij met de koerswijziging en deelt die graag met andere advocaten. Voor de ANP-journaliste zat er geen verhaal meer in de kwestie. De protestbrief van Diekstra aan de minister is evenmin verstuurd. De advocaat sluit echter niet uit dat hij binnenkort alsnog een brief aan Weerwind schrijft vanwege een vergelijkbare situatie voor nabestaanden rondom hulp bij zelfdoding.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie