Aanleiding voor de brief van Korver aan de Tweede Kamer is een ontuchtzaak die momenteel dient bij het gerechtshof in Den Haag. Een ex-onderwijzer van een basisschool staat er terecht op verdenking van ontucht met drie meisjes in het klaslokaal. In eerste aanleg kreeg de ontkennende verdachte bij de rechtbank drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.
Hij werd toen veroordeeld mede op basis van een rapportage van de psychologe Fenna Poletiek, die oordeelde dat de politieverhoren van de meisjes betrouwbaar bewijs hadden opgeleverd. De deskundige is inmiddels geschrapt uit het NRGD. Korver, die de ex-onderwijzer bijstaat, had voor de inhoudelijke behandeling bij het gerechtshof aan het register gevraagd op welke grond haar inschrijving is doorgehaald. Het NRGD wilde daar echter niets over zeggen, vanwege de privacy.

Geschrapt

Korver vindt dat niet acceptabel. Hij meent dat de professionele gebruikers van het register moeten weten waarom iemand is geschrapt. Zeker in de ontuchtzaak van zijn cliënt, waarin de psychologe door de raadsheer-commissaris zelf is benoemd tot deskundige, en ze door het hof ook is gehoord tijdens de inhoudelijke behandeling vorige week.
‘Een rechtstaat in een land als Nederland heeft tot doel om op een eerlijke en transparante wijze tot berechting te komen’, schrijft Korver aan de Tweede Kamer. ‘Daarbij moet worden voorkomen dat onschuldigen worden veroordeeld op basis van onjuiste adviezen/rapportages.’ Korver laat weten dat hij de minister en de Raad voor de Rechtspraak heeft gevraagd om in te grijpen bij het NRGD.

Ontuchtzaak

Tijdens de hofzitting moest de getuige-deskundige Poletiek erkennen dat haar optreden in de ontuchtzaak van de ex-onderwijzer een rol heeft gespeeld bij haar uitschrijving uit het NRGD. ‘Ik heb echter weer een verzoek tot herinschrijving ingediend’, liet ze weten.
Het Openbaar Ministerie, dat in hoger beroep 51 maanden eist tegen de ex-onderwijzer, vindt dat de rapportages van Poletiek wel degelijk gebruikt kunnen worden voor een veroordeling van de ex-onderwijzer. De advocaat-generaal leverde op zitting veel kritiek op een tegenrapportage van rechtspsycholoog Peter van Koppen, opgesteld op verzoek van Korver. Van Koppen meent dat de politieverhoren van de meisjes ondeugdelijk zijn.

Het NRGD laat in een reactie weten dat het vanwege privacywetgeving inderdaad niet kan bekendmaken waarom een deskundige is geschrapt. Bij de beoordeling van de basale deskundigheid van iemand, volstaat het volgens de NRGD-woordvoerder voor procespartijen echter om te weten of de persoon in kwestie al dan niet is geregistreerd.

Maarten Bakker

Profile page
Advertentie