Het was even schrikken, het bericht over de deken van de Israëlische orde van advocaten. Hij was een held in het verzet tegen de ondermijning van de rechterlijke macht in zijn land. Maar nu is hij deken-af omdat hij in een Zoom-gesprek met een vrouwelijke collega zou hebben gemasturbeerd, vlak nadat hij haar verzoek om een aanbeveling voor een positie als rechter had gehonoreerd. Ging de vrouw op dat moment akkoord, en was het een opzetje om hem politiek onschadelijk te maken, zoals de ex-deken stelt en wil aantonen? Hoe dan ook is hij zijn positie kwijt en heeft hij thuis veel uit te leggen.

Flirterig

Het resoneerde enigszins bij het lezen van de uitspraak tegen mr. X, die aan zijn cliënte mevrouw P. € 10.000 en aan haar dochter € 5.000 overmaakte om mevrouw P. te ondersteunen. Even denk je: ach, dat is toch wel schattig. Maar dan: o nee, hè, mr. X erkende later dat zijn relatie met mevrouw P. ‘te vriendschappelijk en te flirterig’ was. Dat bleek ook uit hun appjes. In strijd met de onafhankelijkheid, de integriteit én het provisieverbod, oordeelde de raad van discipline. Het provisieverbod? Was het mr. X hier om het verkrijgen van zaken te doen, of om iets geheel anders?

Mevrouw P. kreeg in elk geval door de vrijgevigheid van mr. X grote problemen met de gemeente, die haar uitkering terugvorderde.

Verwerpelijk

Het was niet de enige klacht van de deken. Mr. X had ondanks een eerdere toezegging nog altijd geen ordentelijke opdrachtbevestigingen ingevoerd, zijn dossiers liepen door elkaar heen en hij bleef maar te veel verschillende rechtsgebieden doen, met fouten als gevolg. Voeg daarbij de deken onjuist informeren, declaraties zonder toestemming verrekenen en een meewerkende niet-jurist presenteren als ‘kantoorgenoot’ zonder haar geheimhouding op te leggen: al met al vindt de tuchtrechter het handelen van mr. X ‘bijzonder kwalijk en verwerpelijk’.

Toch is nog niet alle vertrouwen weg bij de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden: mr. X krijgt een voorwaardelijke schorsing van een half jaar, met dringend advies zich te laten coachen.

Er loopt inmiddels hoger beroep.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie