De uitspraak van het hof vormt een nieuwe nederlaag voor het OM in een lang juridisch gevecht. De zaak speelt al sinds 2015, toen FIOD en OM een strafrechtelijk onderzoek startten naar vermogensbeheerder Box Consultants. Tijdens het onderzoek, Castor genaamd, vorderde het OM het e-mailverkeer, inclusief berichten van Box aan de advocaten van Stibbe en vice versa.

Hoewel het OM daar weet van had, werden die mails niet als ‘geheimhouderinformatie’ behandeld. Stibbe-advocaat Tim de Greve claimt dat het OM daarmee het verschoningsrecht heeft geschonden, hetgeen inmiddels ook in rechterlijke uitspraken is vastgesteld. In de jongste zaak eisten zijn raadslieden dat de betreffende OM-medewerkers daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd.

Willens en wetens

Ook het Gerechtshof Den Haag stelt in zijn uitspraak van 27 februari dat het OM zijn boekje te buiten is gegaan. ‘Door de bewuste e-mailcommunicatie te gebruiken (…) hebben beklaagden naar het oordeel van het hof willens en wetens bewust de kans aanvaard dat zij (…) de plicht tot geheimhouding zouden schenden.’

Het hof zegt verder dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor vervolging van beklaagden voor overtreding van het bepaalde in artikel 272 Sr., zoals geëist door de advocaten van De Greve. Niettemin kan daar toch geen sprake van zijn, aldus het hof, omdat de officieren van justitie, als onderdeel van de rechterlijke macht en daarmee van de Staat, immuniteit genieten.

Niet opportuun

Zelfs als geen sprake was geweest van immuniteit is strafrechtelijke vervolging van beklaagden ‘niet opportuun’, meent het hof. Weliswaar hebben ze de verkeerde afwegingen gemaakt, maar ze deden dat ‘binnen de context van de taakuitoefening van beklaagden als officier van justitie’. Van eigenmachtig handelen was geen sprake.

Op LinkedIn noemt De Greve de uitspraak een belangrijke opsteker. ‘Hiermee staat wel vast dat het verschoningsrecht niet in goede handen is bij het Openbaar Ministerie en al helemaal niet bij de FIOD’, aldus de Stibbe-advocaat.

Daan_Tim_2022(2)

Het eindeloze gevecht om het verschoningsrecht

Met de recente uitspraak in de zaak-Castor lijkt het gevecht tussen Stibbe en het OM voorlopig beslecht. Vraag is of het OM de uitkomst respecteert.

Advertentie