Mr. X had twee stagiaires die in de problemen kwamen. In arrondissement Gelderland heeft elke stagiair een mentor die lid is van de Raad van de Orde. Bij die mentor kwam het eerste signaal binnen.

De twee stagiaires deden straf- maar vooral familierecht, terwijl mr. X vrijwel alleen strafzaken deed. Dat is niet de bedoeling, zo kreeg mr. X te horen. Maar het veranderde niet.

Kantoor

In een gesprek met vertegenwoordigers van de raad en de stagiaires beloofde mr. X regelmatig op kantoor aanwezig te zullen zijn, tussentijds beschikbaar te zijn voor vragen, minimaal een keer per week met elke stagiaire te gaan zitten over de voortgang en ze te betrekken bij haar zaken.

Het werkte niet: beide stagiaires stopten met de advocatuur voordat ze hun stage hadden afgerond, uit onvrede over de begeleiding van mr. X. De deken stelde een onderzoek in, waaruit bleek dat mr. X volgens de oud-stagiaires zelden of nooit op kantoor was, ook niet na haar belofte. Er was geen andere ervaren advocaat die haar kon vervangen. Mr. X ging vrijwel nooit mee naar zittingen van de stagiaires en had hen nooit geleerd hoe ze processtukken moesten opstellen. De meeste processtukken en correspondentie ging zonder een blik van mr. X de deur uit.

Een ton omzet

En de stagiaires moesten veel te veel zaken behandelen: eentje werd geacht een ton om te zetten in de eerste elf maanden, in toevoegingszaken. Volgens de tuchtrechter is dat in vergelijkbare gevallen gemiddeld € 35.000 per jaar (ook nog best aardig trouwens).

Mr. X betwistte deels dat zij als patroon had gefaald. De stagiaires waren niet kritisch bevraagd en ze had zelf niet de kans gekregen dat te doen.

Maar de raad zag geen suggestieve of onzorgvuldige vraagstelling en de antwoorden van de stagiaires waren op essentiële punten consistent. Ook waren er andere ondersteunende stukken.

Schorsing

Mr. X toonde op de zitting zelfinzicht en schakelde zelf een coach in. Ze zal waarschijnlijk voorlopig geen stagiairs meer mogen begeleiden. Daarom blijft het bij een voorwaardelijke schorsing van zes weken.

Zou ze al excuus hebben gemaakt aan de beginnende sociaal advocaten, die door haar een enorme douw kregen en verloren lijken voor het vak?

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie