In 2022 werden 371.740 toevoegingen verstrekt. Een jaar eerder waren dat er 347.815 en in 2020 werden er bijna 375.000 toevoegingen afgegeven. In 2022 werkten er 6.125 advocaten op toevoegingsbasis. In 2021 waren er nog 6.218 advocaten ingeschreven bij de raad. Het aantal sociaal advocaten neemt al sinds 2014 af. Toen stonden er nog 7.603 advocaten ingeschreven bij de raad.

De ruim 6.100 advocaten die nog binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand werken, vragen gemiddeld 58 toevoegingen per jaar aan. Circa vier procent doet jaarlijks meer dan 200 toevoegingen; 28 procent maakt gebruik van een tot tien toevoegingen per jaar. Van alle toevoegingen gaat ruim een derde naar in strafzaken; 13 procent wordt aangevraagd in echtscheidingszaken. De gemiddelde vergoeding voor een reguliere zaak is ruim 1000 euro.

Tekort aan advocaten

De raad deed vorig jaar samen met de NOvA onderzoek naar de arbeidsmarkt voor sociale advocatuur. De conclusie van de onderzoekers vindt de raad verontrustend. ‘De tekorten aan advocaten die zich op niet al te lange termijn in de sociale advocatuur zullen voordoen zijn bijzonder problematisch en de inzet van conventionele arbeidsmarktmaatregelen kunnen, zeker op korte termijn, maar zeer beperkt een oplossing bieden,’ schrijft de raad in het jaarverslag. ‘De onderzoekers geven aan dat het belangrijk is dat alle reeds ingezette acties doorgang vinden en waar mogelijk geïntensiveerd worden. Dat gaat de raad (binnen de mogelijkheden van het huidige budget) doen. Uit de conclusies blijkt echter duidelijk dat dit niet voldoende is om het enorme probleem dat dreigt te ontstaan het hoofd te bieden.’

In 2022 is een eerste stap gezet in het behoud van voldoende advocaten en mediators in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, namelijk de invoering van de nieuwe forfaitaire punten op basis van het advies van Van der Meer. ‘De zeer korte invoeringstijd en de slecht geëquipeerde ICT van de raad vergde veel van de raad en van de advocatuur,’ schrijft de raad. In 2022 zijn verder de eerste stappen gezet naar een mensgerichte uitvoering met meer ruimte voor maatwerk. De raad spreekt de ambitie uit om hier de komende jaren ‘steeds beter in te worden’.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie