De balie betaalt zelf het toezicht op de beroepsgroep. Voor dit jaar zijn de kosten geraamd op 2,3 miljoen euro. De tuchtrechtspraak vergt nog eens ruim 4,5 miljoen euro.

Nu het toezicht op de schop gaat, grijpt de algemene raad dat moment aan om een ander omslagstelsel te bepleiten. Met de komst van een nieuwe landelijke toezichthouder dient de hoofdelijke omslag plaats te maken voor differentiatie, meent de algemene raad.

‘De rekening van het toezicht komt uiteindelijk bij de balie terecht. Binnen de balie zie je grote verschillen tussen de Zuidas-advocatuur en de sociale advocatuur,’ constateert algemeen deken Robert Crince le Roy. ‘De algemene raad heeft nu als uitgangspunt genomen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.’

Met de komst van de landelijke toezichtautoriteit advocatuur nemen de kosten van het toezicht toe. Met hoeveel weet nog niemand, maar zowel Europese als nationale regelgeving gaat tot extra toezichtstaken leiden, is de verwachting. Crince le Roy: ‘Zowel vanuit de commerciële advocatuur als vanuit de sociale advocatuur is aandacht gevraagd voor de kostenontwikkeling. De LTA dient in staat te worden gesteld goed toezicht uit te oefenen, maar het moet wel betaalbaar blijven. Dat is een balans die we moeten bewaken.’

Lees het volledige artikel in het aprilnummer van het Advocatenblad.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie