Het kabinet reageert daarmee op het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de moorden op de drie. Daarin stond onder meer dat door gebrekkige communicatie en samenwerking justitie de aanslagen niet wist te voorkomen.

Minister Yesilgöz schrijft in een brief aan de Tweede Kamer te erkennen dat de overheid fouten heeft gemaakt in de beveiligingssituaties van Reduan, Derk Wiersum en Peter R. de Vries. ‘Ik betreur ten diepste dat deze fouten zijn gemaakt. Als verantwoordelijk minister heb ik hiervoor aan de nabestaanden excuus aangeboden.’

De minister kondigt verder hervorming aan van het stelsel Bewaken en Beveiligen. De gedecentraliseerde persoonsbeveiliging, momenteel verdeeld over tien politieregio’s, wordt ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarnaast komt er een onafhankelijk adviesorgaan dat toezicht gaat houden op het nieuwe stelsel.

Advertentie