Op 1 oktober 2012 werd de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (‘Wet Flex-BV’) ingevoerd. Het oude bv-recht was te star en minder aantrekkelijk dan andere Europese rechtsstelsels. De ‘nieuwe’ bv moest aansluiten bij de wensen van de (rechts)praktijk. Bijvoorbeeld, het zo inrichten van de vennootschap dat die past bij de aard van de onderneming en de samenwerkingsrelatie van de aandeelhouders. De regels over kapitaal en kapitaalbescherming veranderden. Ook kreeg crediteurenbescherming grote(re) aandacht.

Lees verder in het e-magazine van april

Advertentie