Dat bleek woensdag in Den Haag tijdens de reguliere voorjaarsvergadering van het College van Afgevaardigden. Voordat inhoudelijk gesproken kon worden over de brief, stemde een ruime meerderheid van de 53 aanwezige CvA-leden in met het voorstel eerst in beslotenheid te praten over ‘de procesmatige gang van zaken’. De vergadering, die in beginsel openbaar is, ging vervolgens verder achter gesloten deuren.

Naar verluidt vindt een groot deel van het CvA het ongelukkig dat de algemene raad zijn visie naar de minister heeft gestuurd, zonder die eerst af te stemmen met het college. In december had het CvA juist een kernteam van elf leden gevormd om met de algemene raad van gedachten te wisselen over het toezicht. Volgens ingewijden was het kernteam liever ‘meegenomen in het proces, in plaats van achteraf met conclusies te worden geconfronteerd’.

De algemene raad benadrukte woensdag de afgelopen maanden juist met diverse partijen te hebben gesproken, alvorens de eigen visie te bepalen. Of de besloten vergadering tot nieuwe afspraken heeft geleid, is vooralsnog niet duidelijk. Algemene raad en CvA willen in ieder geval binnenkort nog wel inhoudelijk discussiëren over het toekomstig toezicht en de beoogde landelijk toezichthouder. Waarschijnlijk wordt eerst gewacht op de brief van minister Weerwind, die waarschijnlijk in de tweede helft van april naar de Tweede Kamer gaat. Met die brief moet duidelijk worden hoe Weerwind de landelijk toezichthouder wil positioneren en welke taken en verantwoordelijkheden deze krijgt.

robert deken 2

‘Sterkste schouders krijgen zwaarste lasten’

De algemene raad van de NOvA pleit voor een nieuw omslagstelsel om het toezicht op de advocatuur te bekostigen.

Advertentie