Volgens de VA, dat circa 800 leden telt, kost het de (overwegend kleine) sociale kantoren meer om een advocaat-stagiaire op te leiden dan dat het oplevert. Zelfs vergoeding van de opleidingskosten, een regeling die al bestaat, dekt de kosten niet, stelt de vereniging. Ze wijst erop dat een patroon zijn omzet ziet dalen omdat hij veel tijd kwijt is aan de begeleiding van de stagiair. ‘Die omzetdaling is fors. Veel advocaten rekenen op een omzetdaling van ca twintigduizend euro.’

Quitte

Daardoor verdwijnt de animo om in een stagiair te investeren, meent de VA. ‘Algemene stelregel: eerste jaar leg je veel toe, tweede jaar draai je bijna quitte en derde jaar speel je quitte of maak je extra omzet. Eindresultaat: nog steeds negatief.’

Om de omzetdaling goed te maken, zou de overheid sociale kantoren een subsidie van vijftienduizend euro dienen te geven in het eerste opleidingsjaar van de stagiair. In het tweede en derde jaar kan de subsidie dalen naar respectievelijk tien- en vijfduizend euro.

Uurtarief

De VA oppert verder het uurtarief voor toevoegingen te verhogen van 120 euro naar 140 euro. Ook het aantal toevoegingspunten per zaak zou omhoog moeten.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft minister Weerwind inmiddels om een reactie gevraagd op het voorstel van de VA.

Advertentie