Een vrouw vroeg mr. X om bijstand in een alimentatiegeschil. Haar ex wilde niet meer betalen, volgens hem woonde ze samen. Mr. X was bereid een toevoeging aan te vragen, maar wilde bij afwijzing daarvan € 225 per uur rekenen. Op de dag dat ze zich moest stellen  kwam ze met een nieuwe eis: de vrouw moest direct incassomaatregelen nemen om de achterstallige alimentatie te innen. Lukte dat, dan zou mr. X de toevoegingsaanvraag intrekken.

De vrouw klaagde onder andere over die voorwaarde, en kreeg daarin bij de raad van discipline gelijk. Mr. X kreeg een berisping.

Mr. X ging in hoger beroep, ze zei onder meer: je mag met een cliënt afspreken dat die afstand doet van het recht op toevoeging. Dan mag een voorwaardelijke afstandsverklaring – wat minder ver gaat – toch ook?

Alimentatie

Nee, zegt het Hof. Voor de vraag of cliënte in aanmerking komt voor een toevoeging is het feitelijk ínnen van de alimentatie helemaal niet relevant.  Het gaat erom of zij récht op die alimentatie heeft. Door zich te laten betalen uit nog omstreden alimentatie, stelt mr. X haar cliënte bloot aan het risico dat ze de alimentatie moet terugbetalen maar dat niet kan omdat het geld naar mr. X is gegaan. Daarbij verspeelde mr. X met het intrekken van de aanvraag het mogelijke recht van haar cliënte op een toevoeging.

Absoluut ontoelaatbaar, zegt het Hof. De berisping blijft staan.

Overigens was onduidelijk wat er zou gebeuren met de gemaakte uren tot de beslissing op de toevoegingsaanvraag. Wilde mr. X die uren sowieso declareren, of alleen bij afwijzing? Die onduidelijkheid was op zich ook klachtwaardig, zegt het Hof, maar de cliënte had dit niet aangevoerd. In elk geval zou de eerste optie – eerste uren hoe dan ook declareren – niet hebben gemogen.

Civiele procedure

Mr. X was nog gekomen met allerlei ‘ja, maar zij…’ argumenten. Daarvan zegt het Hof: het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van beroepsuitoefening te bewaken. De advocaat legt verantwoording af aan de beroepsgroep en aan de maatschappij over zijn beroepsuitoefening. Verwijten aan de cliënt zijn iets voor een civiele procedure. Tenzij er echt sprake is van misbruik van tucht(proces)recht, maar daarvan was hier geen sprake.

Er ligt ook een uitspraak op een dekenbezwaar over andere bezwaren tegen deze advocaat.

 

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie